Velkommen til Trusty, den sikre og beskyttede interne rapporteringskanal for Den Miljøterapeutiske Organisation (herefter: organisationen) til at kommunikere oplysninger om formodede overtrædelser i organisationen. Brugen af denne webapplikation er fortrolig, og du er ikke forpligtet til at oplyse din identitet, hvis du ønsker at forblive anonym. For nærmere oplysninger om procedurer vedrørende intern rapportering og opfølgning henvises til organisationens politikker og den gældende nationale lovgivning.
Foretag en indberetning

Indberetningen skal foretages i god tro. Bemærk venligst, at obligatoriske spørgsmål er markeret med en stjerne (*), og du vil ikke kunne fortsætte uden at udfylde de respektive felter. Når du har indsendt rapporten, genereres dit brugernavn og din adgangskode automatisk og vises på din skærm. Skriv dem venligst ned, da du skal bruge dem for at komme ind i din indbakke og følge op på din rapport.

Din indbakke

Her kan du følge status for din indberetning, herunder bekræftelse på modtagelse af den, fortsætte sikker kommunikation omkring den, samt modtage feedback fra organisationen.

Denne applikation er ikke en del af organisationens websted eller intranet. Applikationen administreres af Trusty AG og er hostet på sikre eksterne servere. Der er ikke tale om en nødtjeneste. Kontakt venligst de relevante myndigheder (f.eks. politiet) i tilfælde af umiddelbar fare!